Инструкции и упътвания

Задържане на изплакването

Това е функция в пералните машини тя представлява прекъсване на програмата след последното изплакване и преди последното изпомпване и центрофугиране. Тази функция се прилага когато не сте сигурни кога ще се върнете и не искате прането Ви да се намачка в пралнята. Така когато се върнете стартирате края на програмата  и пералнята завършва изпомпването и финалната центрофуга