Инструкции и упътвания

Пиролитично почистване

Тази  система е по-лесна за работа но е по-енергоемка. Тя работи на принципа на изгарянето на всички остатъци от мазнини и пръски във фурната. Почистването става с повишаване на температурата във работният обем на фурната до 400 градуса така всички мазнини и остатъци от храна изгарят и се отлагат кано финна пепел по дъното на фурната. Така премахването на мазнините се свежда до включването на функцията почистване. От съображения за безопасност при тази функция фурната се заключва, и автоматично се отключва след спадане на температурата до приемливи граници.