Инструкции и упътвания

Каталитични панели

Това са панели от специален материал който се използва в фурните на готварските печки. Този материал е с такива качества, които му позволяват да  изпарява /изгаря/ всички пръски, които попаднат върху него по време на работа на фурната така се облекчава поддържането на фурната като се намалява площите за почистване. Панелите имат някой изизквания при работа, затова трябва да се спазват стриктно инструкцииите за да ползвате дълго и ефикасно тези панели.