Инструкции и упътвания

SILVER NANO

Това е система използваща изключително силното бактерицидно действие на среброто. Системата използва източници на сребърни йони като по този начин предпазва от задържане, събиране или натрупване на бактерии върху обработената с сребърни йони повърхност. Системата се използва в перални, хладилници и други домакински уреди. При пералните се използва източник на сребърни йони, които при контакта си с водата я зарежда и при плакненето йоните се задържат в тъканта и защитават от бактерии до 30 дни след изпирането. При хладилниците сребърните съединения се вграждат като компонент от вътрешнният пластмасов корпус, така се пречи на бактериите да се задържат и да се развиват като причиняват замърсявания и миризми. В такива случаи  при миенето на вътрешността на хладилника не трябва да се използват никакви препарати а само хладка вода, за да се запази действието на веществата вградени в материала на вътрешния корпус.