Инструкции и упътвания

Шесто чувство


Това е система използвана от Whirlpool   в различни домакински уреди. Системата представлява датчици, който на определено време измерват показателите на работната среда. Целта е непрекъснат контрол на качеството на работа и съответно управление на работният процес. Според получените от датчиците данни параметрите на работа се променят за най-качествена и икономична работа. Системата е свързана и  с автоматичен избор на програма от самият уред, единственото което трябва да направи потребителя е да въведе първоночалните параметри. Системата се използва в сушилни, перални, хладилници и др. Името шесто чувство е патентовано за Whirlpool но и други марки използват индентични системи но с различно име.